Gravite ve Manyetik Yöntemi

Gravite

Yeraltnın homojen olmaması ve değişik yoğunlukta kayaçlann bulunması nedeniyle yerkürenin yerçekimi ivmesi "g" de küçük değişmeler meydana meydana gelir. yerçekimi ivmesinin küçük değişmelerini ölçmek ve bu ölçü değerlerini analiz ederek yeraltında aranan cisim veya jeolojik yapı hakkında bilgi edinmektir.


Manyetik

Kayalar içerisindeki mineraller yerin mıknatıslanma kuvvetine bağlı olarak manyetik özellikler kazanırlar. Manyetik metodun amacı kayaların mıknatıslanma özelliklerindeki farklılıklara dayanarak farklı kayaların belirlenmesidir. Manyetik arama yöntemi, petrol araştırmalarında tortul havzaların tanımlanmasına yarayan taban yapıların derinliklerinin saptanmasında, metalik maden yataklarının bulunmasında ve paleomanyetik çalışmalarda kullanılır.


Elektromanyetik

Yeraltı yapılarının elektrik iletkenlik ve elektomanyetik özelliklerini inceler.


Yer Radarı (Ground Penetrating Radar-GPR)

Özellikle yeryüzeyine yakın derinliklerde bulunan, ortamın geneline göre farklı fiziksel özellikler gösteren alanların belirlenmesinde kullanılır.


Gravite-Manyetik Çalışma Görüntüleri