Mini Kazık-Fore Kazık Uygulamaları

Mini kazık, zemin iyileştirme ve iksa uygulamalarında yaygın olarak kullanılan çapı 45 cm’den küçük uygulamalardır. Kazıklar 15 metre derinliğe kadar olan iksa uygulamalarında ankrajlı olarak, temel altlarındaki zemin iyileştirme işlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Fore Kazık ise çapı 45 cm’den büyük olan büyük betonarme kazıkların genel adıdır. Beton ile yerinde imal edilen kazıklardır.Her iki tip kazık uygulaması değişiklik gösteren zemin özeliklerine göre tasarlanmakta ve uygulamaları yapılmaktadır.Jet Grouting Kolonları

Jet Grout tekniği, tasarım derinliğine kadar delgi yapılarak, yüksek püskürtme basıncı ile zeminin aşındırılması ve çimento şerbetinin parçalanan zemin ile yer değiştirmesi, karışması ve zemin boşluklarına enjekte olması ile silindirik bir kolon oluşturulması esasına dayanan bir zemin iyileştirme yöntemidir.

Yeraltı su seviyesinin yüksek olduğu gevşek zeminlerde kazık uygulamalarında (fore kazık-mini kazık) zorluklar yaşanmakta ve uygulamalar ekonomik olmamaktadır. Bu tür gevşek-sıkıntılı zeminlerde jet grouting yönteminin uygulanması, hızlı ve ekonomik oluşu nedeniyle tüm dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır.


Mini Kazık-Fore Kazık Uygulamaları Çalışma Görüntüleri