Sismik Yöntem

Sismik Kırılma Yöntemi

Mühendislik çalışmalarında; zeminlerin elastik parametrelerinin saptanmasında, örtü tabakasının kalınlığının ve ana kaya derinliğinin araştırılmasında, zeminlerin sınıflandırılması ve sökülebilirliğinin belirlenmesinde sismik kırılma yöntemleri oldukça başarılı olmaktadır.

Araştırma alanının boyutuna bağlı olarak belirli bir ofset üzerinden gönderilen sinyalin jeofonlara varış zamanları ölçülerek, bunlara ait zaman-uzaklık grafikleri oluşturulur. Bu grafiklerdeki eğimlerden tabakaların hızları elde edilir. Yer altı derinlik modeli üretmede P dalgaları kullanılarak tabaka kalınlıkları tespit edilir.

Yüzey Dalgalarının Çok Kanallı Analiz Yöntemi

Yüzey dalgaları diğer tüm sismik dalga türlerine göre daha yüksek enerjiye sahiptir ve sinyal/gürültü oranı oldukça yüksektir. Özellikle şehir içinde yapılan sismik kırılma çalışmalarında; kullanılan kaynağın yetersizliği ile ilgili sorunlar, yoğun yerleşimden kaynaklı şehir gürültüsü ve ölçüm alanlarının sınırlı olması, son 20 yılda yüzey dalgası analiz tekniklerinin kullanımını zorunlu kılmıştır. Tüm bu etkenlerin ortadan kaldırıldığı ve daha derin yapıların aydınlatılmasını sağlayan yüzey dalgası naliz teknikleri geliştirilmiştir.

Yöntem sığ yer altı zemin profilini aydınlatmada, düşük hız zonlarını belirlemede ve sismik kırılma yöntemine göre daha derinden bilgi taşımasından dolayı oldukça ilgi görmüştür.


Sismik Çalışma Görüntüleri