Zemin Etütü

Zemin etütü, yer altı tabakalarının durumlarını, konumlarını, hangi tür jeolojik yapıdan oluştuklarını, derinliklerini, kalınlıklarını, yoğunluklarını, elektrik özdirençlerini, sismik hızlarını, ivmesini, yeraltı suyu derinliğini ve bu tabakaların diğer dinamik parametrelerini, deprem karşısında gösterecekleri davranışları, tespit etmek amacıyla yapılan etütlere denir.

Zemin etüdünde kullanılan yöntemler ;

1 - Temel Sondajı 

2 - Manyetik

3 - Sismik Yöntem

4 - Gravite

5 - Rezistivite

6 - Elektromanyetik

7 - Mikrotremör

Temel Sondajı

Çalışma alanınına ait jeolojik özelliklerin, zemine ait parametrelerin, taşıma gücü hesabının belirlenebilmesi için zemin sondajı yapmakta ve gerekli arazi deneylerini gerçekleştirmektedir. Çalışma alanında sondaj uygulamasıyla karot veya numuneler alınmakta, yer altı su seviyesi belirlenmekte ve alınan örnekler laboratuar ortamında yapılan deneyler ile incelenmektedir. Yer altı su ihtiyacı halinde ise bu çalışma için gereken izinleri alıp, gereken işlemleri tamamlandıktan sonra arazideki çalışmalar neticesinde belirlenen derinliklerde su sondajı yapılmaktadır.


Sondaj Çalışması Görüntüleri